• Herri-basoak
  • 2017
Atzera

Pinuak sartzen hasteak kalte pastoreei

 

Pinua sartzen hasi ziranean, pastoreentzako kanbioa etorri zan. Pinua sartzeko, zarratu egiten eben dana eta pasto gitxi geratzen zan. Nahikoa txarto ibili ziran ganadua euki ebenak. Aitak, ardiak kendu ebazanean, 60 bat urte eukiko ebazan. Egun osoan egon behar izaten eben ardien atzean, pinua jan ez eien; beti matraka hutsean. Orduantxe kendu eben pastore askok ganadua. Behiak soltu euki ebezanek be orduan kendu ebezan.

 

Barriemoileak: Victor Orue eta Jose Luis Orue