• 2015
  • BASAURI
Atzera

Uriolak

 

Harek esaten euskun uriolak etorten ziranean txarto pasetan ebala. Urak goraino igoten eban eta etxetik urten ezinik, kamarara igonda, eta txakurra be fardoaren ganean ugerrean ibilten zala… Eta han goian itxaron behar. Uriolak egoten ziran, etxea bajutxu egoan eta, errotea.

 

Barriemoilea: Patxi Ibarra