• 2007
  • MARURI-JATABE
Atzera

Urdilenez egiten

 

Lekukoaren amak oingo depresinoari nerbioetako esaten eutsan. Nerbioetarako urdilenez egiten zan. Bere ama nerbioetatik txarto ibilten zanez, Berangora andra bategana joaten zan urdilenez egiten. Bedar batzukaz estomaguan igurdiak egiten eutsazan.

 

Barriemoilea: Anastasia Renteria

Erakundeak: Bizkaiko Foru Aldundia eta Maruriko udala