• 2008
  • MARURI-JATABE
Atzera

Buztarriko mantea ardi-lanaz eginda

 

Idiei buztarria tapetako narrua ipinten jaken, ardi-narrua. Idiak elegante ipinteko ziran. Ha etxean preparetan eban lekukoaren aitak. Lana ona eukiten eban. Ardiren bati narrua kendu, tiratu eta ohol baten gainean ipini, untzeakaz josi, eta kuretako gauzak botaten jakozan. Karea eta holako gauzak botaten jakozan bere koipea sikatu dakion. Gero bigundu eiten aitak zeozer emoten eutsan, eta ha apainduta ipinten jakon buztarriari gainean.

 

Barriemoilea: Juanita Barandiaran

Erakundeak: Bizkaiko Foru Aldundia eta Maruriko udala