• 2011
  • NABARNIZ
Atzera

Ogia labako suan 2

 

Ogia egiteko lehenengo amasa bat egiten eben, dana bat. Eta ogiak egiteko gero gitxi gorabeherako zatiak hartzen ebezan eta formea emoten eutsen. Lehenengo jagi egin behar eban. Masea jagiteko tapauta ipinten eben, epeletan egon behar zan. Neguan, baserrietan hotz egiten eban lez, lei handia zanean, inoz balde baten brasea sartu eta haren ganean ipinten eben ogi-masea arinago jagi eiten.

 

Barriemoilea: Basilisa Zabalgojeaskoa

Erakundeak: Bizkaiko Foru Aldundia eta Labayru Fundazioa