• 2011
  • BEDIA
Atzera

Etxean hilten ziran

 

Bateren bat hilten zanean, auzokoak etorten ziran laguntzen eta gau guztia emoten eben gorpua zaintzen. Gorpua jantzi egiten zan. Tunika zuri bat ipinten eutsien. Pentsetan dau funerariakoek ekarten ebela tunika hori. Orain trajeak edo erropak ipinten jakez, baina lehen tunikea.

 

Barriemoilea: Conchi Barañano

Erakundeak: Bizkaiko Foru Aldundia eta Bediako Udala