• Edatekoak
  • 2012
  • MUNGIA
Atzera

Umeari asto-esnea

 

Mitxelenakoak ez eban esnerik euki eta umea asko gaixotzen jakon. Orduan, medikuak astoaren esnea emoteko esan eutsan; ona ei zan. Astorik egon ezean, behi-esnea emoten jakon. Betan umea negarrez ei egoan, eta behiaren erroa garbitu eta umea zuzenean behiaren erroan ipini eben, eta umeak tiratu ei eutsan.

 

Barriemoilea: Felisa Atela