• 2017
  • ZEANURI
Atzera

Etxeko jeneroagaz bizimodua atera

 

Orduan gaur baino hobeto ziran; etxean batukoagaz bizi ziran: artoa, garia... Aste guztietan, zapatuetan, amak labasua egitean eban; eta han ogia, artoa, opilak eta pamitxeak erreten ebezan. Artoa eta garia errotara eroaten ebezan, eihoten. Errotariak, han eihotearren, apur bat kentzen eutsen, eta besteagaz etxera. Etxeko gauzeagaz egiten eben aurrera, erosi ezer be ez.

 

Barriemoilea: Enrike Etxebarria