• Personajes mitológicos
  • 2010
  • BUSTURIA
Volver

Sorginak

 

Bertan kojo bat egon zan, eta, hontxe berton egon eta segiduan Bilbon agertzen zan. Orraztokiko sorginak ei eukazan, orraztokikoak. Horreek orraztokikoak andra bati erosi eutsazan. Kojoa bat-batean aurrean agertzen zan. Harek zeozer euki ebala dino. Jente guztia ikaratuta egoten zan haregaz. Orraztokikoak sorginak ziran, eta jenteak esaten eban kojoak orraztokikoak erosita eukazala.

 

Informadores: Miren Arriaga y Angel Zabala

Fundaciones: Busturiko Udala y Bizkaiko Foru Aldundia