• 2007
  • MARURI-JATABE
Return

Eleizarako erropa berezia

 

Plazarako erropa batzuk ipinten ziran, amantalagaz-eta. Plazarako amantala mahonezkoa izaten zan, baina gero, mezara-eta joateko, beste marinera bat eta gonea, eta amantal finagoa ipinten ziran; tergal estiloko fina, firuzkoaren antzekoa. Firu fina egoten zan, ez firu lodia; hatariko baltza. Aparteko erropak eroaten ziran eleizara nahiz errekaduak egiten. Plazara besteakaz, zahartxuakaz.  

 

Informer: Kontxi Iturriaga

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Maruriko udala