• 2012
  • MUNGIA
Atzera

Seina zaintzea

 

Orduan neskato bardingoei toketan jaken neba-arreba gazteagoak jagotea. Eskolatik etorri eta meriendea hartzen eben, halangoa edo holangoa. Askotan, lapikoa ateraten eban Mariren auzoko neskato-lagunak; eta ha indaba-lapiko baltza txapa gainean ipinten eban, handik jateko. Marik gustura jaten ikusten eban laguna, baina berari ez jakozan gustetan. Amak meriendarako taloa egiten eutsen umeei eta gainean azukera morenoa ipini. Merienda ostean, hainbat behar egin behar izaten ziran: urak ekarri, egurrak txikertu…

 

Barriemoilea: Mari Agirre