• 2012
  • MUNGIA
Volver

Erditu ondoren, oilo saldea

 

Bateoaren ostean, ospakizuna egiten zan etxean eukiezan gauzakaz: okelea, oiloagaz egindako zopea, garbantzuak, etab. Oiloa hiltea obligazinoa izaten zan amari saldea emoteko; eta gero, oilo hori albardauta-edo ipinten zan. Oiloa egitea derrigorrekoa zan. Oiloaren saldeak grasa asko eukiten dau eta horregaitik zan ona. Garbantzuen usaina asmauta zeloakaz egon behar izaten eben kuartuan. Ama egun bian-edo egoten zan saldea hartzen. Bikotxak euki ebazanean, medikua etorri jakon bisitan eta txuleta ederra merezi ebala esan eutsan.

 

Informador: Maria Abio