• 2008
  • MARURI-JATABE
Return

Ogi salutadorea

 

Gabonetan, jaten hasten zanean, ogiari zati bat kentzen jakon, mahaiko mantel azpian ipini eta urte guztian konserbetan zan ha ogia. Esaten eben txakur amorratuak etorri ez eitezan edo euren kontrarako zala. Ama difuntuak bere beti kentzen eutsan ogiari zatia eta ipinten eban mahaiko mantelaren azpitxuan gero gordeteko.

 

Informer: Juan Oleaga

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Maruriko udala