• 2013
  • ZAMUDIO
Volver

Umea euki ostean, amak jaten ebazanak

 

Umeei bular asko emon izan deutse; beti egoten zan prest bularra emoteko. Amak esne asko euki egian oilo-saldea eta kafesnea emoten jakozan. Oiloa erregalu-modura ekarten zan sarri. Umea jaioteko egoanean, saldea egiten zan, gero amari salda beroa emoteko. Egun batzuetan amak jatekoa jagon egiten eban; gauza garbia jaten eban: porrusaldea, saldea, fideo-zopea. 

 

Informador: Dionisia Bustinza

Videos Relacionados