• 2013
  • ZEANURI
Volver

Gerra garaiko jornala

 

Gerrea sortu zanean, egunekoa 10 pezetan egoan; hau da, ogerleko bi. Gerrea amaitu zanean, lekukoaren osaba zaharrak kaminoan egiten eban behar; kamionerua zan. Kargua eukan; kabua edo sobreestant edo holako bat zan. Bere resibo bat gordeta dauka. Egunean 10 pezeta eta erreal bi irabazten eban; hori 1940an. Soldata ontzat egoan hori.

 

Informador: Ander Manterola