• 2017
  • ARRATZU
Return

Txikitan etxean obligazinoak

 

Umeek be lagundu egiten eben etxeko beharrak egiten: bedarra ekarri, egurra txikertu, behiak jagon, ura ekarri, kortan azpigarria sartu... Eskolara obligauta etorri behar izaten zan; baina eskolatik urten eta segiduan joan behar izaten eben etxera beharrak egiten. Bakotxak bere beharrak egiten ebazan.

 

Informer: Mari Angeles Goizaga