• 2018
  • BUSTURIA
Return

Seguridade soziala etxeko buruak baino ezin eban kotizau

 

Lehenago, baserrian behar egiten ebanak seguridade soziala ordaintzen eban jubilazinorako. Aita Ameriketara joan zanean, ama kendu egin eben etxeko burua ez zalako; etxeko burua gizona izaten zan.

 

Informer: Arantza Ugalde