• 2013
  • NABARNIZ
Return

Sats-klaseak

 

Ziminteran satsa botaten dabe. Aparte eukiten dabe txarri satsa, behirik ez daukielako. Oiloaren satsa txarra da, beroa dan lez erre egiten dau; txarriarenak ostera, ez. Txarriaren satsa galbahetik pasau eta azukerea balitz legez botaten dau. Satsa lehenago sikatu egin behar da.

Lau sats klase dagoz: ganadua, txarria, oiloa eta konejuarena. Baina oiloarena eta konejuarena ez dabez erabilten, fuerteak diralako. Behiarena eta txarriarena suabeak dira, hobeak.

Porrua ipinteko kasurako erabilten dabe oiloarena be, berdeagoa dalako, indartsuagoa.

 

Informer: Bitori Undabeitia

Foundation: Bizkaiko Foru Aldundia