• 2012
  • MUNGIA
Return

Kipulea

 

Beti begiratu izan deutso urari hazia batu, kipulea ipini eta landarea aterateko, nahi-ta jente askok pentsetan dauan urari begitzea kontua dala. Kipuleak kamaran egin behar dau soloan baino denpora gehiago. Uztail akabuan hartu eta hurrengo martira arte euki leiteke kamaran, gora igoten ez badau, ondo kontserbetan da eta. Kamaran gorde eta trentzetan saltzen dabez. Normalean, kipula gorria eta zebolletea ipini izan dauz. Orain, zebolleta-landarea erosi egiten dau, ez deutso landareak urteten eta.

 

Informer: Josefina Ereñozaga