• 2014
  • BILBAO
Return

Ikasketak gaztelaniaz

 

Txikitan, lehenengo, eskola publikora joan zan. Zazpikaleetako Tenderia kalean jaio zan. Lehenengo Mujika ikastolara joan zan. Gero, koskortu zanean, Artekalera biziten pasau ziran. Urte batzuk Mujikan egin ebezan −urte gogorrak izan ziran, baina irakasle oso ona izan eben−, eta kolegio batera joan ziran. Horreek ikasketa guztiak erderaz egin ebezan; orduan euskerarik ez egoan. Arratsaldeetan asko jolasten zan kalean. Goizean egunero eskolara joaten ziran. Arratsaldean ama etorten zan eurei ogitartekoa emoten, eta euskeraz zeozer esaten ebanean, lagunek: Ah, sois aldeanas? Eta eurek amari itauntzen eutsien: Ama, aldeanak gara? Eta amak kontestetan eban: Hoba izango bagina.

 

Informer: Mari Angeles Garai

Foundations: Bilboko Udala and Labayru Fundazioa