• Courtship and marriage
  • 2012
  • MUNGIA
Return

Etxe-ezkontzak

 

Auzoetako gizonak soloetara joanda muna azpietan parau, eta tratua egiten eben euren seme-alabak alkarregaz ezkontzeko. Batak etxe erdia emongo eutsala agintzen eutsan eta besteak honenbeste behi eta honenbeste diru. Tratua ixteko, “gizonen berbea” emoten eben. Seme-alabek gura edo gura ez gurasoek adostutakoa bete behar izaten eben, tratua eginda egozalako. Hareek izaten ziran etxe-ezkontzak, eta asko egiten zan lehen, lekukoaren ume-denporan, gehiago.

 

Informer: Pantxike Elgezabal

Foundations: Mungia Udala and Labayru Fundazioa