• Relationship between spouses
  • 2017
Return

Eskubide eta erantzukizun desoreka

 

Mutil bat gustau arren, ezin zan txitik egin. Orain, mutilari neskea gustau ezkero, orduan bai. Gainera, mutilak burla egiteko ganea eukiten baeban, neskea seguru egoalako berarentzat, harek txakurkeria danak egiten eutsazan neskeari. Gurasoen, eleizearen eta herriko jentearen aldetik laburtuta egoanez jentea, personea sarritan hustuta eta kikilduta egoten zan. Nobioak neskea ixten baeban zegaitik edo hagaitik, neskeari kostau egiten jakon beste mutil bat topetea; baina mutilei danak joaten jakozan ondora erleen modura.

 

Informer: Maribel Gorostizagoiza