• 2010
  • BUSTURIA
Return

Bendejeagaz plazara

 

Lekukoa Mundakara joaten zan lagunakin. Plaza-otzarea bendejeagaz buruan ipinita joaten zan. Lehenengo sorkia eta gero plaza-otzarea. Han jeneroa eroaten eben. Astoakaz be eroaten zan bendejea. Lekukoa gazte-gaztetxua zan. 3-4 txakur ekarten eutsazan amari. Eurak astean 2-3 bider joaten ziran plazara; letxerak, ostera, astoakin egunean-egunean. Lekukoak esnerik ez dau inoiz eroan Mundakara, baina bendejea bai.

 

Informer: Eufemia Uriagereka

Foundations: Busturiko Udala and Bizkaiko Foru Aldundia