• Drinks
  • 2020
  • BAKIO
Return

Belaunaldi barriak

 

Familiakoak diranetan ikusten da beste belaunaldi bat etorriko dala atzetik, baina profesional edo fabrika estiloa hartu dabenetan ez. Bera pozik dago semea be eurakaz hasi dalako.

 

 

Informer: Iratxe Eguskizaga

Related Videos