• 2018
  • ARRATZU
Return

Arratzun hiru abade egon ziran

 

Arratzun hiru abade egon ziran: parrokian bat, Gandariasenean beste bat ─etxean kapillea eukan─ eta Belendizen beste bat. Belendizko abadeak meza bi emoten ebazan; Vaticanoren baimena euki eban. Lehen meza bat emon baino eze ben emoten; eta horrek abadeak baimen espeziala euki eban mezea emoteko. Eleizea bete-beterik egoten zan.