• Farm animals
  • 2017
  • ZEANURI
Return

Ardiak marketea

 

Artzain bakotxak bere markak egiten deutsez ardiei. Markoi akatsak esaten jake eta berak ezkerreko belarrian egiten deutse. Beste batzuk, mirubuztana, ereitegia, artazikadea... Ebagiok alikate-modukoagaz egiten ei dira. Gaztetan egiten jake markaori, mendira igon orduko. Batzuek pinturea darabile.

 

Informer: Enrike Etxebarria

Related Videos