• 2016
  • BERRIATUA
Atzera

Maisu erdaldunak zigorrak

 

 

Eskolak erderaz egiten ebezan, maisuak erdaldunak ziralako. Berriatuan egon zanetariko bat Melillakoa zan. Maisu-maistrak zorrotzak ziran, jo be egiten eben. Batzuek lepoa ondo astinduta eroaten ei eben etxera. Beste batzuetan, lotsari modura, neska bakarra eroaten eben mutilen artera eta belauniko jarriarazo egiten eutsien.

 

 

Barriemoilea: Juan Luis Eizagirre