• 2018
  • ARRATZU
Volver

Abastos

 

Frankoren denporan, gerraostean, Abastos egoan. Abastosen baserrian ateraten zan jenero zati bat entregau behar izaten zan. Geldiro-geldiro, garia ereiteari itxi egin jakon, eta horregaz batera akabau ziran arrazionamentua eta gauza guztiak. Hiru anega Abastosen emon behar ziran, beste hiru hurrengo urtean ereiteko itxi behar izaten zan eta paretan zana etxean jateko zan. Jateko justoan ibilten ziran; artoagaz egindako taloak jaten ebezan.

 

Informador: Paulino Okamiz Ikazuriaga