• Servicios
  • 2013
  • BERRIZ
Volver

Los tres claveros

 

Berriz kasu bakarrenetarikoa izango da. Berrizen arka bat daukie (momentu honetan jarlekua da) eta horrek hiru giltz daukaz. Arka horren giltzak, Los tres claveros deritzenak, daukiez. Gaur egun Los tres claveros alkatea, kontu-hartzailea eta diruzaina dira. Antxina, herriko giltzainak alkatea, abadea eta diruzaina ziran. Arka hori eleizan gordeten da. Batzarrak eleizpean egiten ziran, eta hirurak batu behar izaten ziran, bakotxa bere giltzagaz, kontu-liburuak, aktak-eta gordeteko erabilten eben hiru sarrailadun arkea zabaltzeko.

 

Informador: Lazaro Milikua

Fundaciones: Labayru Fundazioa y Berrizko udala

Videos Relacionados