• Relaciones entre hombres y mujeres
  • 2012
  • MUNGIA
Volver

Lehen andrek txakur txikerrik balio ez

 

Lehen, mutil zaharrenari ixten jakon etxea beti. Apellidua eroan behar eban aurrera, eta horregaitik emoten jakon berari. Zaharrena alabea izaten zanean bere mutilari emoten jakon. Orduko denporan, neskatoek ez eben txakur txiker bat bere balio; gizonak agintzen eban. Horregaitik, lehenagoko enbra koitadak ez badagoz zeruan, inor ez dago zeruan. Gitxienez, zortzi ume eukiten ebezan, zortzitik gorantza beti. Soloan bere behar egin behar izaten eben, eta etxera etorri eta bazkaria-eta danak egin; eta gizonak jesarrita parau, eta jan.

 

Informador: Eusebia Duo

Fundaciones: Mungia Udala y Labayru Fundazioa