• 2012
  • MUNGIA
Volver

Etxeko ateak

 

Etxeetako ateetako bat albatea zan: gortakoa, eta ate handi bi eukazan. Portalekoak bere handiak izaten ziran. Etxe askotan erditik ebagiten diran ate horreetakoa izaten zan, behea itxita; eurena ez zan holangoa, osokoa baino. Eurena barrutik ixteko, lehenagoko giltz handia euki eben.

Eurek gortan daukie atea zarratzeko trankea ─palu bat puntan ohola daukana, eta harek ixten dau atea─. Entradakoak lehenagoko ate bi dira eta beti itxi izan dira giltzagaz. Etxean obrea egin ebenean, ate barriak ipini ebezan, eta danak dagoz sitsak janda, ez ei dira lehengoak bezalakoak; lehengoak geldi-geldi dagoz.

 

Informador: Felisa Atela

Fundaciones: Mungia Udala y Labayru Fundazioa