• 2012
  • MUNGIA
Volver

A, e, i, o, u

 

A, e , i, o, u,
ama, meriendea behar dogu.
Arto bero eta koipetsu,
hori da mutila kakatsu.

 

Informador: Eusebia Duo