• 2016
  • ZEANURI
Return

Zeanurin, kilometro bian 4 errota

 

Kantauri isurialdean, gure errekak laburrak dira eta aldapa handikoak; horrexegaitik dator errekea arin. Errotak bata bestearengandik hur egoten ziran. Zeanurin, adibidez, kilometro bian lau errota egon dira. Bentajarik handiena behekoak eukan, goikoa eihoten hasten zanean, ura soltetan eban eta behekoak bete egiten eban depositua. Behekoa beti egoten zan goikoa noiz eihoten hasiko.

 

Informer: Ander Manterola