• 2011
  • BEDIA
Return

Tabikeak zelan egin

 

Alde batean goitik behera kordel bat ipinten zan eta haratxuago beste kordel bat. Gero, kordel batetik bestera be beste kordel bat jarten zan. Kordelak ipini ostean, ladriluak ipinten ziran. Ladriluak kokatu ahala, kordela gorantza igoten zan. Kordela ladriluak artez ipinteko izaten zan, linea bat eroateko. Tabikea itsua ez bada, atea-edo ipiniko da.

 

Informer: Jose Luis Etxebarria

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Bediako Udala