• 2016
  • BERRIATUA
Return

Peskea eta sardinerak

 

 

Loinak, barboak eta aingirak hartzen ebezan errekan. Aingirak butroiarekin hartzen ebezan. Arrain makala da izan, eta eurek gurago izaten eben Ondarroatik etorren antxobea. Sardinerak etorten ziran autobusean eta kajetan ekarten eben arraina. Aukera askorik ez egoan. Itsas zapoa jan be ez zan egiten. Lehenago, lurrera botateko erabilten zan; eta gaur, ostera, onenetarikoa bera da.

 

 

Informer: Juan Luis Eizagirre