• Farm animals
  • 2008
  • MARURI-JATABE
Return

Oiloentzako txabolatxua

 

Oiloek kalte handia egiten eutseen soloetan; azterka soloko jenerotxua zertu (apurtu). Euren aita difuntuak, etxetik bertan eukien basoan, txabolatxu bat egin eutsen berak harriak eta batuta. Harriak batu eta teila zaharrak ipinita egin eutsen txabolatxua. Eurek lo egiteko lekutxua bere egin eutsen. Hantxe eukiten ebezan oiloak. Lo egiteko lekua otea izaten zan, eta arrautzak egiteko, bueltan kaxatxu batzuk eukiten zituen oholagaz eginda; hantxe txabolatxuan. Lekukoak dino ondo euki ebezala. Egunean birritan jaten eroaten hara joan behar izaten eben.

 

Informer: Felisa Larrazabal

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Maruriko udala