• 2018
  • ARRATZU
Return

Ogia astean-astean egiten eben

 

Ogia artesan egiten eben. Eskua kantsau egiten zan. Arrebeak egiten eban gehienetan; ura bota eta amasauta. Etxeko lebadureagaz egiten zan. Sanoa eta goxoa izaten zan haregaz egineko ogia. Ogia egiten zanean, kilo bat inguru hurrengorako ixten zan, artesan tapauta. Astean-astean sei-zazpi ogi egiten ebezan; eta artoa eta sagar erreak be bai, laban aurretxuan ipinita.

 

Informer: Paulino Okamiz Ikazuriaga