• Geographical entities
  • 2017
Return

Neberetatik leia ekarri gaixoentzat

 

Lur-sailak: Asteitze, Ilupobaso, Gantzebaso, Opotopotin, Orolditzu.

Opotopotin inguruan neberak dagoz, harrizko eskilarak eta guzti. Neberak edurrez beteten ziran; maiatzera arte edurra egoten zan hareetan neberetan, eta gaixoentzako leia ekarten eben.

 

Informer: Ignazio Aranburu

Related Videos