• Mythological characters
  • 2010
  • BUSTURIA
Return

Mitologia

 

Apraizen (Aprex) abade bat egon ei zan, Apraizen bizi zana. Txurru-txurru egitea gustetan jakon. Iluntzean nahiko berandutxu joaten zan etxera, eta baten kate-hotsak eta komeriak entzun ebazan. Orduan abadeak etxera eskapau eban, eta hau entzun zan:

“Aprex, aprexetakue,

kapie galdute, baia nori eskapetan hue?”

Abadea konturatu zan bere etxeko ateak, artzamadarazko ateak, markak eukazala, atzamarren markea.  

Menditik behera kate-hotsak eta komeriak etorten zirala entzuten zan, eta abadea arrapaladan joan zala; eta besteak atzetik segika joaten ziran. Hori esaten zan. Abadeak kapea galdu egin eban estureagaz. Eta etxera sartu zanean, atea itxi eta besteek ra! jo atzamarrakaz eta atzamar markea ixten eben.

 

Informers: Miren Arriaga and Angel Zabala

Foundations: Busturiko Udala and Bizkaiko Foru Aldundia