• 2008
  • MARURI-JATABE
Return

Lupua

 

Lupua beneno artean bizi da. Lekukoarenean etxe ondoko arteetan egoten ziran. Handiak izaten ziran eta pintxoak eukiten ebezan. Ikutu bat egin ezkero, hareen pintxoen puntek esne modukoa eukiten eben, beneno itzela. Lupua topetan zan lekuan, euren zaharrek, papel piloa batu eta bertan gainean sua egin eta erre egiten ebezan. Jo be ez ziran egiten beneno negargarria botaten eben eta. Kolore politak daukaz, berdea eta…Batzuk lodiak, beste batzuk mehetxuagoak izaten dira. Euren etxe ondoko arteetan hainbat egoten ziran.

 

Informer: Agustin Barandiaran

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Maruriko udala