• 2007
  • BERRIZ
Return

Karea eta txori-zimaurra

 

Kareak lurra ondo ipinten eban. Oin be lurrerako haxe dala onena esaten dabe: karea. Oin gitxi erabilten da. Lurra harrotu egiten dau harek.

Txori-satsa abonua zan. Erosi egiten eben. Landarei be botaten eutsen. Euria etorrela ikusten ebenean be botaten eutseen porruei urten eien. Horreexetarako gauzetarako.

Karea urtean birritan erosten eben. Mendiolako karobitik ekarten eben. Mendiola Abadiño da; Mendiola Atxarten dago. Bolantean idiakin ekarten eben karea.

 

Informers: Mari Argoitia and Markos Azpitarte

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Berrizko udala