• 2011
  • BEDIA
Return

Gaztaia gari artean gorde

 

Kaxan garia eukiten eben, eta bertan urte osorako gaztaiak sartzen ebezan. Hantxe konserbetan ziran. Astegietako Higiniari erosten eutsazan amak gaztaiak. Higiniak ardiak eukazan. Gaztaia gozoa zan.

 

Informer: Begoña Linaza

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Bediako Udala