• 2010
  • BUSTURIA
Return

Etxeko animaliak

 

Etxean animaliak izan ebezan bere sasoi guztian; gomutan daukan denpora guztian. 4 behi egoten ziran, eta urtean hazten ebezan txahalak kendu egiten ebezan. Txarri bi eta astoa be egon ziran eurenean. Inguruko baserrietan be bardin. Lekukoak ezagutzen dauzan leku guztietan txarri bat etxerako eta beste bat saltzeko. Txahala be eukiten eben, eta behia esnetarako.

 

Informer: Elisa Kaltzada

Foundations: Busturiko Udala and Bizkaiko Foru Aldundia

Related Videos