• 2018
  • ARRATZU
Return

Etxean beharrak egiten laguntzen eban

 

Lehenago etxeko beharrak egiten laguntzen eban: itaurren, bedarretan, uretan, azpigarritan… Ganaduari be ura ekarri behar izaten jaken, edo eurak errekara eroan. Lehen, etxeko jeneroak balioa eukan; jentea etxera etorten zan txahala, oiloa eta arrautzak erosten.

 

Informer: Jose Luis Obieta