• 2016
  • BERRIATUA
Return

Behar astunak egindakoa

 

Euren jaiotetxea handia zan, baina aitak Malaxetxebarriari errentan emonda eukotsanez, errementari beharrak gela txiki baten egin behar izaten ebazan. Batetik, sutegiak emoten eban beroagaz, eta bestetik, beharrak berak emoten ebanagaz goiz erdirako erropea aldatu behar izaten eban. Izerdiaren izerdiaz lepoan gatza be egiten jakon. Behar astun-astunak egindakoak ziran lehengoak, eta euren aita zer esanik ez.

 

 

Informer: Enrike Saizar