• 2008
  • MARURI-JATABE
Return

Bedarra lastategian gordetea

 

Lastategira tranpatik sartzen zan, eta eskilarea egoan gora igoteko. Gurdia azpian ipini eta gurditik hara gora zotz-sardeagaz igoten eben bedarra. Goian batek koiu eta besteak behetik emoten eutsan bedarra. Goikoak behar dan moduan zabalduta ipinten eban dana kabitzeko. Eurek ez ebezan metak egiten, baina beste batzuek egiten zituen ondo estututa eta punta zorrotzagaz. Eurenean lastategi handia egoten zanez, dana kabitzen zan. 

 

Informer: Felisa Larrazabal

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Maruriko udala

Related Videos