• 2012
  • MUNGIA
Return

Amari bisitea

 

Amari, umea eukiten ebanean, bisitea egiten eutsien familiakoek. Erregaluakaz etorten ziran izekoak, amama... Oiloaz aparte, galletak, kafea eta «San Blas» eta «Sanson» ardaoak eroaten jakozan amari. Orduan, umeari baino, amari egiten jakozan erregaluak. Amamak edo aitabitxi-amabitxiek egin ezik, ez zan umearentzako erregalurik egoten.

 

Informer: Mari Agirre