• 2010
  • BERRIZ
Return

Abasoloka

 

Abasoloak lau alde desbardin eukazan eta olgetan hasteko abasolo guztiak alde berera begira ipini behar ziran. Lehenengo eta behin zuloka, gero kuloka, lepoka... Danak ipinita egozanean eskura hartu behar ziran. Lehenengo banan, gero binan-binan, gero hirunan-hirunan...

Abasolotan neskak ibilten ziran, mutilak be ikasten eben eurekaz batera baina ez ei ziran horretan trebeak.

Abasolo desbardinak egozan eta beti poltsatxu baten sartuta eroaten ebezan. Abasoloak bildotsak hilten ziranean beti gorde egiten ebezan.

 

Informers: Mari Tere Alberdi and Antonio Barajuen

Foundations: Bizkaiko Foru Aldundia and Berrizko udala

Related Videos